IRIS MONDO 2022.04.11 Streaming Release “IRIS MONDO 20211204 (ONEMAN LIVE “S.S.S” at Shibuya Malcolm)”

IRIS MONDO
2022.04.11 配信リリース
“IRIS MONDO 20211204 (ONEMAN LIVE “S.S.S” at Shibuya Malcolm)”
ディレクター & マスタリングで参加

IRIS MONDO
2022.04.11 Streaming Release
“IRIS MONDO 20211204 (ONEMAN LIVE “S.S.S” at Shibuya Malcolm)”
Directed & Mastering by ICHIRO KAMIYAMA